Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

U Narodnim novinama broj 105/20 objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Tekst Odluke možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1968.html