Odluka o imenovanju članova radne skupine za izradu prijedloga izmjena Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, predsjednik Odbora za standarde financijskog izvještavanja donio je dana 19. lipnja 2009.

O D L U K U

o imenovanju članova radne skupine za izradu prijedloga izmjena Pravilnika o
strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještajaI.

Za članove radne skupine za izradu prijedloga izmjena Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja imenuju se:

 Željko Faber,
 Damir Kaufman,
 Prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević,
 Dragutin Kovačić (FINA),
 Mijo Jozić (HANFA),
 Marija Mijatović Jakšić (HNB),
 mr. sc. Ivan Čevizović (Ekonomski fakultet Zagreb) i
 mr.sc. Josip Nejašmić (Ministarstvo financija, Porezna uprava).

II.

Za voditelja radne skupine imenuje se Željko Faber.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


U Zagrebu, 19. lipnja 2009.


PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA


Ivica Smiljan