Ispravak Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

2820

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđene su pogreške u Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 30 od 12. ožujka 2008., te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 30/08, 4/09 i 58/11), u Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, u točki 8.43 dio rečenice: »Obustavljena aktivnost predstavlja organizacijsku komponentu koja nije otuđena i nije klasificirana kao namijenjena prodaji,« zamjenjuje se s dijelom rečenice: »Obustavljena aktivnost predstavlja organizacijsku komponentu koja je otuđena i klasificirana je kao namijenjena prodaji,«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.