Članovi

Odbor za standarde financijskog izvještavanja ima jedanaest članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od 5 godina.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine, radi isteka mandata, razriješila je dužnosti članicu Odbora za standarde financijskog izvještavanja Mladenku Karačić, a imenovala Ivanu Žepić.

Rješenje o razrješenju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Rješenje o imenovanju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. travnja 2023. godine razriješila je dužnosti sljedeće članove Odbora za standarde financijskog izvještavanja: dr. sc. Tamaru Cirkveni Filipović, Željka Fabera, dr. sc. Danimira Gulina, Ivicu Smiljana, dr.sc. Lajoša Žagera, Marijanu Herceg, Ivanu Ravlić Ivanović i Zvonimira Madunića, a imenovala Ivicu Smiljana, Željka Fabera, dr. sc. Lajoša Žagera, Ivicu Milčića, dr.sc. Tamaru Cirkveni Filipović, Zvonimira Madunića, Marijanu Herceg i Ivanu Ravlić Ivanović članovima Odbora za standarde financijskog izvještavanja.

Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. rujna 2023. imenovala je dr. sc. Sanju Sever Mališ i Anu Zorić članicama Odbora za standarde financijskog izvještavanja.

Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Članovi Odbora za standarde financijskog izvještavanja su:

- dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović,
- Željko Faber,
- Marijana Herceg,
- Zvonimir Madunić,
- Ivana Ravlić Ivanović,
- dr. sc. Sanja Sever Mališ,
- Ivica Smiljan,
- Ivica Milčić,
- Ana Zorić,
- prof. dr. sc. Lajoš Žager i
- Ivana Žepić.