Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

1313

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 18. travnja 2011. godine

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

(1) U Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 30/08 i 4/09), u Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 9 – Financijska imovina, točka 9.4. f) briše se.

(2) Dosadašnja točka 9.4. g) postaje točka 9.4. f).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.