Ispravak Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

2821

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 136 od 12. studenoga 2009., te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, broj 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10 i 58/11), u Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, u točki 32. dio rečenice: »Obustavljena aktivnost je organizacijska komponenta koja niti nije otuđena, niti nije klasificirana kao namijenjena prodaji,« zamjenjuje se s dijelom rečenice: »Obustavljena aktivnost je organizacijska komponenta koja je ili otuđena, ili je klasificirana kao namijenjena prodaji,«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.