Odluka o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

3186

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narod­ne novine«, broj 146/05) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Objavljuju se Međunarodni standardi financijskog izvještavanja.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.


MEĐUNARODNI STANDARDI
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA