Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja