Odluka o odobravanju prijevoda i primjene međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

1477

Na temelju članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»»Narodne novine««, broj 146/05) i članka 16. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je na sjednici održanoj 24. svibnja 2006. godine

ODLUKU

O ODOBRAVANJU PRIJEVODA I PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

I.

Odobrava se prijevod i primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja objavljenih u izdanju:
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) 2004. uključujući Međunarodne standarde (MRS) i Objašnjenja s 31. ožujka 2004. (prijevod s engleskog jezika)
Nakladnik:
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
Godina naklade: 2005.
Katalogizacija: UDK 657:006 (100),
ISBN 953-6480-74-3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.