Stav Odbora broj 1

ODBOR ZA STANDARDE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

PREDMET: Stav Odbora broj 1.

Na temelju članka 14. stavka 1. točka 3. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) i članka 19. Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja, Odbor je na sjednici održanoj 3. studenog 2008. zauzeo stav vezano uz postupanje kada se spajaju dva ili više poduzetnika (subjekta) pod zajedničkom kontrolom.

U Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (Narodne novine, broj 30/08) 2 – Konsolidirani financijski izvještaji, u točki 2.18. i 2.31. propisano je da poslovno spajanje je spajanje (udruživanje) dvaju poduzetnika ili poslovanja u jedan izvještajni subjekt. Nadalje, u točki 33. propisuje se da spajanjem ili pripajanjem dvaju poduzetnika nastaje u širem smislu učinak konsolidacije. Prema točki 2.10. ovog Standarda, konsolidacijom se izvode računovodstveni postupci koji rezultiraju podatcima za financijske izvještaje kao da se radi o jednom ekonomskom subjektu.

Samo poslovno spajanje provodi se prema metodi kupnje (točka 2.57. HSFI 2). Daljnji postupci opisani su u točki 2.58. do 2.73. HSFI 2.

S obzirom da HSFI nije uredio postupke i poslovne transakcije primjenjive na poslovno spajanje, menadžment vladajućeg društva može razmotriti primjenjivost zahtjeva i uputa koje proizlaze iz Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te ih može ugraditi u svoju računovodstvenu politiku sukladno točki 3.17. i 3.18. HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške.

Eventualni porezni učinci koji mogu proizaći iz utvrđivanja pojedinog goodwilla nisu predmetom o kojem može ovaj Odbor dati svoj stav.

Predsjednik Odbora
Ivica Smiljan, v.r.