Članovi

Odbor za standarde financijskog izvještavanja ima devet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od 5 godina.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine razrješila je dužnosti članove Odbora za standarde financijskog izvještavanja Damira Kaufmana i mr.sc Antu Samodola te imenovala mr.sc. Žanu Pedić i Ivanu Matovinu.

Rješenje o razrješenju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine razrješila dužnosti sljedeće članove Odbora za standarde financijskog izvještavanja: Željka Fabera, prof. dr. sc. Danimira Gulina, Ivicu Smiljana, prof. dr. sc. Stjepana Tadijačevića, prof. dr. sc. Lajoša Žagera i dr. sc. Vladu Brkanića, a imenovala Željka Fabera, prof.. dr. sc. Danimira Gulina, Ivicu Smiljana, prof. dr. sc. Stjepana Tadijačevića, prof. dr. sc. Lajoša Žagera i Tamaru Cirkveni članovima Odbora za standarde financijskog izvještavanja.

Rješenje o razrješenju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja

 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine razriješila je dužnosti članicu Odbora za standarde financijskog izvještavanja Nikolinu Ptiček, a imenovala Mladenku Karačić.

Rješenje o razrješenju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Rješenje o imenovanju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja 

Članovi Odbora su:

- dr. sc. Tamara Cirkveni,
- Željko Faber,
- prof. dr. sc. Danimir Gulin,
- Mladenka Karačić,
- Ivica Smiljan,
- prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević,
- prof. dr. sc. Lajoš Žager.

Predsjednik Odbora je Ivica Smiljan, zamjenik predsjednika Odbora je prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević.